Modernizm

Modernizm

Kształtowanie się nurtu architektury modernistycznej w dziejach Polski przypada na dwa okresy przedzielone wojną oraz czasem socrealizmu… Nie, nie chciałabym, aby to zabrzmiało jak kolejny nudny wywód historii architektury. Jednak uważam, że w tej materii warto...