Showcase

Digital Lockdown
Autor: Weronika Cyrankiewicz
Jeden z kolaży który stworzyłam podczas czasu kwarantanny. Zwykle nie mam określonego pomysłu, gdy zaczynam pracę nad kolażem a tematyka nasuwa się sama w miarę upływu czasu i postępu pracy. Myślę że na finalny charakter tego projektu wpłynęło moje poczucie zamknięcia w cyfrowym świecie i tęsknota za rzeczywistością.
Kategoria twórcza: kolaż
Czy też chcesz pokazać swoją unikatową pracę światu?